Naudojimosi sąlygos

 

Įsigydymas bet kurį mūsų produktą ir apmokėjimo lange pažymėdamas „Tvirtinu“ varnelę bei atlikdamas mokėjimą (ar jungdamasis prie nemokamo mėnesio pasiūlymo), jūs patvirtinate, jog perskaitėte ir sutinkate su šiomis Interneto puslapio naudojimo ir jame parduodamų produktų įsigijimo sąlygomis (toliau – Naudojimo sąlygos). Jūsų patvirtinimas yra prilyginamas sutarties sudarymui. Jeigu jums nėra priimtinos šios Naudojimosi sąlygos, prašome nesinaudoti Interneto puslapiu bei mūsų produktais.

 

Naudojamos sąvokos

Bendrovė – tai įmonė DARIUS LUKAS PTE.LTD, Bendrovė yra savininkas ir Interneto puslapio valdytojas.

Interneto puslapiswww.anglukalbosklubas.com

Vartotojas – tai jūs, bei kiti Interneto puslapiu bei Bendrovės produktais besinaudojantys asmenys.

Produktai – Bendrovės ir jos partnerių parengti ir jums Interneto puslapyje siūlomi anglų (ir kitų kalbų) mokymų bei su jais susiję produktai.

Produkto medžiaga – tai Bendrovės ir jos partnerių parengta metodinė medžiaga, Interneto puslapyje esantys mokymosi audio ir video įrašai, tekstai,o taip pat mokomasis turinys, kuriuo dalinamasi per Facebook, Messenger ar siunčiant elektroniniu paštu.

Mokymosi platforma – aplinka, pasiekiama atitinkamus produktus įsigijusiam vartotojui per individualią nuorodą ar slaptažodį, kurioje patalpinta Produkto medžiaga, vyksta online susitikimai ir kita mokymosi veikla.

 

Interneto puslapis

Interneto puslapis skirtas Bendrovės komercinei veiklai mokymų srityje. Komercinės veiklos metu Interneto puslapyje Bendrovė ne tik siūlo ir parduoda jums Produktus, tačiau ir bendrauja su jumis jūsų pateiktais kontaktiniais adresais, informuodama apie įsigytus Produktus, mokymų eigą, galimybę dalyvauti socialinėse paskyrose ar kitur kuriamose bendramokslių grupėse, teikdama kitą jums būtiną ar naudingą informaciją bei skatindama domėtis galimybėmis tobulėti toliau naujų Bendrovės Produktų pagalba ar savarankiškai.  

Interneto puslapyje jūs tampate Vartotoju, turite galimybę susipažinti su Bendrovės veiklos dokumentais, įsigyti siūlomus Produktus, o juos įsigiję – mokytis, taip pat ir online būdu, parsisiųsti Produktų medžiagą, bendrauti su Bendrovės atstovais, kitais Vartotojais, domėtis Bendrovės ir jos partnerių veikla.

Į Interneto puslapį jūs patenkate vienu iš šių būdų:

  • per domeno adresą www.anglukalbosklubas.com ;
  • per Facebook;
  • per Messenger app;
  • per trumpąja žinute ar elektroniniu paštu atsiųstą nuorodą;

Interneto puslapis veikia naudojant Kajabi platformą. Plačiau apie tai čia: https://kajabi.com/policies/terms

Bendrovės produktų apmokėjimui naudojama Stripe mokėjimų administratoriaus paslauga. Plačiau apie tai čia: https://stripe.com/es/privacy

Pateikdami savo duomenis Interneto puslapyje bei įsigydami vieną ar kelis Bendrovės siūlomus Produktus, jūs sutinkate, kad jūsų nurodytų el.pašto adresu būtų siunčiama Produkto bei susijusi informacija, kaip aprašyta šiose Naudojimo sąlygose

 

Bendrovės produktai ir jų įsigijimas

Aktualūs Bendrovės Produktai, jų kaina ir aprašymai yra pateikiami Interneto puslapyje. Jie gali būti keičiami Bendrovės nuožiūra.

Įsigydamas vieną ar kelis Bendrovės siūlomus Produktus, jūs pateikiate Bendrovei savo asmens duomenis ir sutinkate su jų tvarkymu taip, kaip tai aprašyta Bendrovės Privatumo politikoje, kurią galite rasti čia: https://www.anglukalbosklubas.com/pages/privacy-policy 

Prieš įsigyjant bet kurį Produktą jūs turite perskaityti šias Naudojimosi sąlygas bei Bendrovės Privatumo politiką, tai – dokumentai, apibrėžiantys jūsų ir Bendrovės teises ir pareigas, asmens duomenų naudojimo tvarką bei Interneto puslapio veikimą.

Įsigydami bet kurį Produktą jūs tampate dvišalės sutarties su Bendrove šalimi, Vartotoju. Jūsų santykiams Naudojimosi sąlygos bei Privatumo politika turi įstatymo galią.

Įsigydami Produktą jūs taip pat sukuriate savo, kaip Vartotojo paskyrą, kurioje pateikiate reikiamus duomenis, susikuriate slaptažodį. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad jūs esate pilnai atsakingas už teisingų ir tikrovę atitinkančių duomenų pateikimą bei slaptažodžio paslaptį. Bet kokie veiksmai, įskaitant Produktų įsigijimus, atlikti naudojant jūsų Vartotojo paskyrą ar duomenis bus laikomi atliktais jūsų paties, jums prisiimant pilną atsakomybę už galimas pasekmes.

Įsigydami Produktą jūs tampate Anglų kalbos klubo nariu, įsigydami ilgalaikę mokamą narystę. narystės trukmė ir sąlygos yra apibrėžtos Produkto aprašyme ir gali būti keičiamos, narystė gali būti nutraukiama šiose Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka.

Atlikus registraciją ir įsigijus Produktą, jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu gausite Bendrovės laišką, su detalia informacija apie narystę ir jos sąlygas. Jums bus pateikta nuoroda individualiam prisijungimui prie Mokymosi platformos. 

Jeigu nurodote klaidingą, ne savo, ar nenaudojamą elektroninio pašto adresą, prisiimate atsakomybę už su tuo susijusias Bendrovės klaidas. Pvz., jeigu įsigijus Produktą nurodėte ne savo adresą, informacija apie Produktą jūsų nepasieks, jums nebus suteiktos paslaugos, tretieji asmenys galės pasinaudoti jūsų Vartotojo paskyra ar kils kitos nepageidaujamos pasekmės.

Jeigu suklydote nurodydami savo kontaktinius duomenis taip pat, jeigu pamiršote savo prisijungimo duomenis – nedelsiant kreipkitės į Bendrovę el.paštu [email protected] . Kitais atvejais, jeigu nesinaudojate Produktais, neprisijungiate prie savo paskyros po registracijos Interneto puslapyje ar Mokymosi platformoje, prisiimate už tai finansinę atsakomybę ir Bendrovei pretenzijų nekelsite.

Kiekviename laiške, jo apačioje, bus nuoroda „Unsubscribe“ (liet. „atsisakyti prenumeratos“), kurią paspaudę jūs atsisakysite komunikacijos elektroniniais laiškais visomis ar pasirinktomis temomis. Atkreipkite dėmesį, kad gaunamos komunikacijos / prenumeratos temas jūs galite pasirinkti Vartotojo paskyroje, nustatymuose. Būkite atidūs – atsisakę visos komunikacijos / prenumeratos, jūs nebegausite ir įsigyto Produkto medžiagos, kvietimų į mokymų susitikimus Mokymosi platformoje ir kitos tiesiogiai su Produktu susijusios medžiagos. Atsisakę visos komunikacijos jūs prisiimate atsakomybę už susijusias nepageidaujamas pasekmes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pakeisdami nustatymus savo paskyroje arba pranešdami el.paštu [email protected]. 

 

Produktų kaina, narystės atnaujinimas ir nutraukimas, pinigų grąžinimo politika

Bendrovė laikosi griežtos politikos, susijusios su pinigų grąžinimu, dėl taikomos kainodaros: jūsų Produkto kaina yra siejama su narystės trukme ir skaičiuojama reminatis Bendrovės patiriamomis investicijomis ir administravimo išlaidomis. Už Produktą sumokėtos lėšos nėra grąžinamos, išskyrus šioje dalyje nurodytas išimtis.

Patvirtindami šias Naudojimo sąlygas jūs patvirtinate savo supratimą apie tai, kad mokėjimų administravimo kaštai bei galimai grąžintino mokesčio tarpbankinio pavedimo kaštai sudaro Bendrovės minimalius nuostolius, patiriamus dėl jūsų pageidaujamo išankstinio terminuotos sutarties nutraukimo. 

Pradėję naudotis Produktu jūs gaunate prieigą prie visos (viso laikotarpio) Produkto medžiagos, kurią Bendrovė avansu suteikia jums tikėdamasi, jos narystė nebus nutraukta anksčiau laiko. 

Produktas su mėnesio naryste: taikomas mėnesinis mokestis, kuris nuskaitomas nuo jūsų pateiktos mokėjimo kortelės kiekvieną mėnesį, tą dieną, kurią buvo įsigyta mėnesio narystė ir atliktas pirmas mokėjimas. Mėnesio narystės kaina nurodoma Produkto aprašyme.

Produktas su metine naryste: taikomas metinis mokestis, kuris nuskaitomas nuo jūsų pateiktos mokėjimo kortelės vieną kartą metuose, kurie skaičiuojami nuo faktinės narystės pradžios, tą dieną, kurią buvo įsigyta metinė narystė ir atliktas pirmas mokėjimas. Metų narystės kaina nurodoma Produkto aprašyme.

Produktas su nemokamu bandomuoju laikotarpiu: tai Produktas, kurio pirmasis mėnuo (31 kalendorinė diena) jums suteikiamas nemokamai, o nuo 32 dienos taikomos Produkto su mėnesio naryste sąlygos.

Esamiems Vartotojams siūlomas intensyvaus kurso Produktas: tai nustatytos trukmės produktas, kuris laikomas papildomu narystės produktu, turinčiu apibrėžtą kainą ir apmokamas vienkartine suma iki naudojimosi Produktu pradžios. Kliento pageidavimu Šalys gali susitarti dėl mokėjimo dalimis.

Mokant dalimis ir nutraukiant kursus nepasibaigus kursų laikotarpiui, mokėjimai nėra nutraukiami ar grąžinami, tačiau turime galimybę neišnaudotas pamokas perkelti į kitą kursų sezoną, jei kursų narys negali lankyti daugiau nei 50% kurso pamokų.

Siekdama teikti kokybišką ilgalaikę mokymosi paslaugą Bendrovė automatiškai atnaujina mėnesio ir metų narystės Produktus pasibaigus jų galiojimo laikui. Automatinis pratęsimas trunka tą patį laikotarpį, kaip pradinis prenumeratos terminas (pvz., vieno mėnesio narystė atnaujinama kas mėnesį,trijų mėnesių narystė atnaujinama trijų mėnesių laikotarpiui ir t.t.). Jeigu nepageidaujate pratęsti narystės, praneškite iki galiojimo laiko pabaigos šiuo adresu: [email protected]. 

Norėdamas nutraukti narystę ar atsisakyti bet kurio atskiro Produkto, atsiųskite mums pranešimą šiuo adresu: [email protected]. 

Jūsų sumokėti už Produktą pinigai jums bus grąžinti tik tuo atveju, jeigu sumokėjote avansu už papildomus Produkto galiojimo laikotarpius, t.y. Produkto su mėnesine naryste atveju – už vėlesnius, nei einamasis (nutraukimo) mėnuo, Produkto su metine naryste atveju – už vėlesnius, nei einamieji, metus.

Atsisakę Produkto su mėnesine ar metine naryste, jūs išlaikote prieigą prie apmokėto Produkto už visą apmokėtą laikotarpį.

Kitiems, nei mėnesio ir metų narystės Produktams, pinigų grąžinimo tvarka taikoma pagal atskirą Vartotojo ir Bendrovės susitarimą ir lėšos grąžinamos su sąlyga, jog Vartotojas nepradėjo naudotis Produktu, atskaičius Bendrovės minimalius dėl išankstinio sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

 

Intelektinė nuosavybė

Visas Internetinio puslapio turinys, Produktai ir susijusi Intelektinė nuosavybė išimtinės nuosavybės teise priklauso Bendrovei.

Įsigijus Produktą, su sąlyga, jog laikotės Naudojimo sąlygų, jums suteikiama terminuota, neišimtinė ir neperleidžiama licencija naudotis Produkto medžiaga asmeniniais mokymosi tikslais. Produkto įsigijimas, Produkto medžiagos parsisiuntimas į savo kompiuterį, kitos informacijos sužinojimas nesuteikia jums autorių ar kitų teisių į Bendrovės nuosavybę.

Draudžiamas bet koks kitoks, Naudojimo sąlygų ir narystės tikslo neatitinkantis, Produkto medžiagos naudojimas, kopijavimas , platinimas, perdavimas tretiesiems asmenims, perdirbimas savo reikmėms ar padarymas viešai prieinamais kompiuterių tinklais Internete.

Bendrovės Interneto puslapis, Mokymosi platforma, juose esanti informacija apie Produktus, Produkto medžiaga,  mokymo metodika, paskaitų medžiaga, bet kokia kita su Produkto įsigijimu ir naryste susijusi ir dėl jos gaunama medžiaga sudaro Bendrovės intelektinę nuosavybę ir know-how, kurie yra ginami įstatymų. Bendrovės teisių ir teisėtų interesų pažeidimas sukelia jums asmeninę bei finansinę atsakomybę už Bendrovės ir jos partnerių nuostolius.

Įsigydami Produktą jūs įsipareigojate naudoti jį tik savo asmeninėms reikmėms. Produktas jokiu būdu negali būti naudojamas savo ar trečiųjų asmenų komercinėms reikmėms, taip pat viešinamas ar kitaip platinamas be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo. Pažeidę pirmiau nurodytą pareigą, įsipareigojate atlyginti Bendrovei visus su tuo susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

 

Kitos sąlygos

Bendrovė deda pagrįstas pastangas, kad Interneto puslapyje būtų naujausia informacija, tačiau nesuteikia garantijų dėl jos tikslaus atitikimo mokslinėms metodikoms bei jūsų pasiekiamų individualių rezultatų. 

Bendrovė garantuoja, kad Produktai yra aktualūs ir kokybiški, tačiau, dėl jūsų asmeninių savybių, lygio, gebėjimo mokytis bei įdedamų pastangų kiekio, negarantuoja, kad Produkto įsigijimas sąlygos jūsų įsivaizduojamą rezultatą. Tai yra, jūs neturite teisės reikšti Bendrovei pretenzijų tokiu atveju, kaip, pvz., Produktą įsigijote turėdamas tikslą išlaikyti tam tikros rūšies anglų kalbos testą ar egzaminą, tačiau jo neišlaikėte.

Bendrovė neatsakys už trečiųjų šalių (mokėjimų administratoriaus, svetainės, serverio paslaugų teikėjo, pan.) sukeltas Interneto puslapio veikimo ar Produkto paslaugų teikimo problemas. Tačiau Bendrovė dės visas pastangas, kad dėl tokių sutrikimų prarasti duomenys ar neįvykę online susitikimai būtų atkurti, pakartoti.

Naudojimosi sąlygoms, jų taikymui ir Vartotojų santykiams su Bendrove taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  Jeigu jūs patenkate į kitos valstybės jurisdikciją ginčai kylantys iš sudarytos mokymosi paslaugų teikimo sutarties sprendžiami pasitelkiant jūsų šalies vartotojų teisių gynimo instituciją, kaip jūsų tarpininką.

Naudojimosi sąlygų versijos data: 2020 m. kovo 30 d.

--

Mes esame pasiruošę taikiai ir dialogo būdu išspręsti bet kokį jums kylantį klausimą ar nesusipratimą. Maloniai prašome kreiptis į mus naudojimosi sąlygose nurodytais kontaktiniais adresais.

Anglų Kalbos Klubas Online linki jums kuo geriausios patirties mokantis anglų kalbos!

 

ENGLISH CLUB 

Conditions of Use

By pressing the key „Agree“ you confirm that you are familiar and agree with the conditions of use of the Website and procurement of the products sold herein (hereinafter Conditions of Use). The confirmation has the contractual value. If these Conditions of Use are unacceptable for you, you are requested not to use this Website.

Definitions

Company ‒ DARIUS LUKAS PTE.LTD. The Company is the owner and administrator of this Website.

Websitewww.anglukalbosklubas.com.

User ‒ you and other persons using the Website and the Company’s products.

Products ‒ the English language teaching and related products developed by the Company and its partners and offered on the Website.

Product material ‒ the methodology, audio and video recordings and texts on the Website, as well as other teaching materials that are shared via Facebook Messenger and email developed by the Company and its partners.

Learning platform ‒ online environment, available to user of the products through an individual link or password, which contains the Product material and in which online communications and other teaching/learning activities take place.

 

Website

The Website is designed for commercial activity of the Company in the field of teaching. The Company not only offers and sells Products but also communicates with you at your contact addresses providing information about the purchased Products and teaching process and possibilities to join school fellows on social networks or elsewhere and encourages learning more about the possibilities to improve you English using Company’s new Products and on your own.

On the Website you become a User and gain a possibility to familiarize with the documents of Company’s activities, procure the offered products and learn with the help of the Products as well as online, to download Product material, communicate with the representatives of the Company and other Users and to learn about the activities of the Company and its partners.

You may access the Website via the:

The website operates using the Kajabi platform. More information here: https://kajabi.com/policies/terms

For payment for the Products, the payment platform Stripe is used. More information here: https://stripe.com/es/privacy

By submitting your personal data on the Website, you agree to receive the Product and related information as described in these Terms of Use that will be send to the email address you provide.

 

Company’s products and conditions of purchase

The latest Company’s products, their prices and descriptions are given on the Website. They may be changed at the discretion of the Company.

For purchasing one or more Company’s Products you provide the Company with your personal data and acknowledge its management as is described in the Privacy Policy of the Company, which can be found here: https://www.anglukalbosklubas.com/pages/privacy-policy  

Before purchasing any Product, you shall read the Conditions of Use and Privacy Policy of the Company, which are the documents defining your and Company’s rights and obligations, personal data protection and operation principles of the Website.

By purchasing any Product you enter into a mutual agreement with the Company as a User. The Conditions of Use and the Privacy Policy have the power of laws to your relations with the Company. 

By purchasing a Product you also create your User’s account in which you provide the necessary data and create a password. We bring to your notice that you accept full responsibility for provision of valid data and password security. Any actions, including Product purchases, taken using your User’s account or personal data shall be regarded as taken by You personally in full responsibility for the possible consequences.

By purchasing a Product you join the English Language Club acquiring a long-term paid membership. The duration and conditions of membership are defined in the description of the Product and can be changed or membership can be cancelled under the Conditions of Use.

After registration and purchase of Product, you will receive an e-mail from the Company containing detailed information about the membership and its conditions. You will be supplied with a link for individual access to the Learning platform.

If you provide invalid, stranger or out-of-use e-mail address you shall bare responsibility for the related mistakes of the Company. For example, if purchasing the Product you provide an address of some other person, the information about the Product will not reach you, you will have no access to the services, third parties may use your account or you will have to cope with other undesirable circumstances.

If you have mistaken providing your personal data, as well as in case you have lost or forgotten the account data or password, please immediately approach the Company via email [email protected]. Otherwise you will be financially responsible for non-usage of the Products and or your account at the Website or Learning platform, and shall file no related claims to the Company.

Every e-mail will have a link “Unsubscribe” at the bottom by clicking which you will reject communication via e-mail on all or chosen subjects. Take notice that the subjects of communication/subscription can be chosen on your User’s account. Be attentive because after rejection of all communication/subscription you will be no longer receiving the material about the purchased Product, any invitations to teaching sessions on the Learning platform and other related materials. Rejecting communication in full you will take responsibility for related undesirable consequences.

You have the right to refuse from direct marketing communication of the Company by changing the settings of your account or by e-mailing to [email protected].

 

Prices, termination and renewal of the membership, refund policy

The Company upholds strict refund policy due to the pricing structure: the price of the purchased Product depends on the duration of membership and is established based on the Company’s investments and expenditures. The payments for the Products are not refunded, with exceptions given in this section.

Confirming the Conditions of Use you acknowledge your understanding that both payment administration costs and costs of possible payment return through interbank transfer comprise minimal losses of the Company suffered as a result of early contract termination requested by you.

By starting the use of the Product you receive access to all Product material (for the whole period) provided by the Company in advance expecting no early termination of your membership.

Product with monthly membership: monthly subscription fee is applied, which is charged from your bank account every month on the same day of membership acquisition and the first payment. The monthly membership fees are given in the description of the Product.

Product with yearly membership: yearly subscription fee is applied, which is charged from your bank account every year on the same day of membership acquisition and the first payment. The yearly membership fees are given in the description of the Product.

Product with free trial period: the Product is provided for free for the first month (31 calendar days). Starting with the 32nd day, the conditions for Product with one month membership are applied.

Present User’s are proposed with an intensive course Product: it is the product of a fixed duration, which is regarded as a complementary membership product with fixed price and paid for in one instalment before the beginning of the use of the Product. On client’s request, the parties may agree on partial payments.

In order to provide a long-term quality teaching service, the Company automatically renews monthly and yearly membership Products on the expiry date. The renewal is made for the same time period as the first subscription term (e.g. one-month membership is resumed every month, three-months membership is resumed for three months, etc.) If you do not want to renew the membership, you should inform the Company before the membership expiry date to the following address: [email protected].

If you want to terminate the membership or to cancel any separate product please send us informative message to the following address: [email protected].

The payment for the Product will be refunded only in case you have paid in advance for supplementary Product validity times, i.e. in case of monthly membership Product the payment will be returned for the months following the current month; in case of yearly membership Product it will be returned for the year following the current year.

After the monthly or yearly Product is cancelled you shall maintain the Product access for the paid period.

For other than monthly or yearly membership Products the refund procedure is applied based on individual agreement of the User and the Company. This applies with the condition that the User haven’t started using the Product. The refunded amount shall be reduced with amounts covering the minimal losses suffered by the Company due to the early termination of the contract.

 

Intellectual property

The whole content of the Website, the Products and related intellectual property belong to the Company by exclusive property right.

On purchase of the Product, provided that you follow the Conditions of Use, you are granted a limited term, non-exclusive and non-transferable license to use the Product material for personal learning purposes. Acquisition of the Product, downloading of the Product material and access to other information do not grant you copyright or other rights to Company‘s property.

No part of Product material and Company’s intellectual property may be used for other purposes than indicated herein: it is forbidden to otherwise use, copy, disseminate or transferred to third parties, remake for personal purposes or make it publicly available by electronic means on the internet.

The Website of the Company, Learning platform and contained information about the Products, Product material, teaching methods, lecture material and any other material related with Product purchase and membership are intellectual property and know-how of the Company and are protected by the laws. Infringements of the Company’s rights and legal interests shall cause your legal and financial liability for the losses of the Company and its partners.

By purchasing a Product you take on the non-competition obligation: you shall not compete with the Company using the intellectual property and know-how of the Company for personal or third parties’ commercial purposes. The fine for a breach of the non-competition obligation shall be equal of all amounts for which the Company sold you the Products. The Company shall have the right to reserve this sum in your bank account for its benefit and receive it in case of impossibility to eliminate fully the breach. The fine payment shall not relieve you from obligation to cover the Company’s losses excessing the fine amount, if any and reported to you by the Company in writing.

 

Other conditions

The Company puts reasonable efforts to provide the Website with the updated information but does not guarantee as to its precision in regards to respective academic works or to your personal results.

The Company guarantees that the Products are relevant and of good quality yet, in view of your individual features, level of knowledge, ability to learn and efforts, cannot guarantee that the purchase of the Product necessarily will bring the results the way you expect it. I.e. you have no right to file a claim to the Company for purchasing the Product in order to pass some English test in which you failed.

The Company is not liable for the problems of Website operation or service provision (payment administration, website, server services provider) caused by the third parties. However, the Company will do its best to reproduce the data or repeat the online communications lost due to the mentioned problems.

The Conditions of Use and their application as well as communications between the Company and the User are governed by the laws of the Republic of Lithuania. If you belong to the jurisdiction of other country, the dispute between the User and the Company related with the teaching/learning contract is resolved by invoking the consumer protection institution of your country as an intermediary.

The Conditions of Use version last modified: 30 March, 2020.

---

We are ready to resolve any question or misunderstanding through amicable dialogue. You are welcome to contact us at the addresses indicated in the Conditions of Use.

The English club wishes you best learning experience!