Klaidos, kurias lietuviai dažniausiai daro anglų kalboje. I dalis

#anglukalba #klaidos Nov 14, 2018

Šįkart pakalbėsime apie klaidas, kurias lietuviai dažniausiai daro anglų kalboje. Net jei jums ir nepavyks iš karto pradėti kalbėti taisyklingiau, pastebėti klaidą – jau pusė darbo! O tuomet jau tik laiko klausimas, kada ir patys imsite kalbėti be klaidų. 


„I am drinking tea“ ar „I am drink tea“


Daug mokinių painioja paprastąjį esamąjį (angl. „present simple“) bei esamąjį tęstinį (angl. „present continious“) laikus. Laikų vartojimą paaiškinti greitai yra sudėtinga, tačiau trumpai tariant, pap. esamasis laikas yra vartojamas nusakyti veiksmams, kurie nutinka dažnai, pasikartoja, yra reguliarūs, o esamasis tęstinis laikas dažniausiai vartojamas išreikšti šiuo metu vykstančiam veiksmui. 

Su pap. esamuoju laiku vartojame bendraties veiksmažodį be dalelytės „to“ (I play, she drinks, we sing), o tęstinis esamasis laikas sudaromas vartojant „to be“ žodelį bei prie veiksmažodžio pridedant „ing“ galūnę (I am playing, she is drinking, we are singing). Mūsų tautiečiai dažnai šiuos laikus supainioja ir pasako „I am drink tea“, kas reiškia „Aš esu gerti arbatą“. Reikia prisiminti, kad, jei jau pavartojote „to be“ žodelį, kalbėdami apie šiuo metu vykstantį veiksmą, tuomet prie veiksmažodžio turi atsirasti ir galūnė „ing“. Taigi „I am drinking tea“ reiškia „Aš geriu arbatą“ (šiuo metu), o „I drink tea“ (aš geriu arbatą apskritai (pavyzdžiui, kiekvieną rytą).


Vertėtų pastebėti, kad pagunda taip pat kyla sakyti „I drinking tea“, kas, bandant išversti, reiškia „aš gėrimas arbatos“. Tad taip pat reikia įsiminti, kad jei vartojate „ing“ galūnę, kalbėdami apie šiuo metu vykstanti veiksmą, turite prieš tai vartoti „to be“ žodelį — „I am drinking tea“.

Kaip tarti „answer“, „hour“, „comfortable“?

Smulkmeniška, tačiau vertinga tarimo pastaba: žodyje „answer“ raidė „w“ netariama. Žodžio tarimą galima užrašyti taip: „anse“. Žodyje „hour“ netariame „h“, turime šį žodį tarti: „aua“. Dar vienas sudėtingas žodis „comfortable“, kuris tariamas: „kemftbl“. Čia tik keli tarimo perliukai – ateityje pateiksime ir daugiau;)
„You was cool, man!“

Pavaikštinėjus rytų Londono skersgatviais, išgirsime jaunuolius, savo  veidus slepiančius po kapišonais, kalbant: „you was cool man“, „my parents was wicked“ ir pan. Tai gatvės žargonas, kai supainiojamas žodžių „was“ bei „were“ vartojimas.  Be abejonės, besimokantieji anglų kalbos šią klaidą daro nesąmoningai. Tad vertėtų prisiminti, kada reikėtų vartoti žodį „was“ o kada „were“. Abu žodžiai reiškia „buvo“, tačiau „was“ vartojamas su šiais asmenimis: I, he, she, it. Žodis „were“ vartojamas su šiais asmenimis: You, we, they.  Tad kaip pataisytų tų jaunuolių kalbą? „You were cool man“ bei „My parents were wicked“.


Keturi priešai: „then“, „than“, „there“, „where“

Jau pažengę Anglų kalbos klubo mokiniai dažnai netenka kantrybės ir paklausia: „Tai kaip visus šituos ve-ve žodžius atskirti?“ Tiesa, jie tariami labai panašiai, o jų prasmė skiriasi.
Tad pasikartokime: žodis „then“ reiškia „tada“, o žodis „than“ – „negu“. Abu tariami vienodai. 


Pavyzdys: „Then she looked at me and told me that I was shorter than Peter“ („Tuomet ji pažiūrėjo į mane ir pasakė, kad aš žemesnis nei Peteris“).  Žodis „there“ reiškia „ten“, o žodis „where“ reiškia „kur“. Pavyzdys: „Meet me there“ („Sutik mane ten“), „Where will you meet me?“ („Kur tu mane sutiksi?“).Close

 

ATSISIŲSKITE KNYGĄ NEMOKAMAI